Przejdź do treści


Oferta

Oferujemy kompleksowe wsparcie i pomoc prawną w każdej dziedzinie prawa, zarówno dla osób fizycznych, jak i przedsiębiorstw.

Prawo cywilne

Porady i konsultacje prawne oraz prowadzenie spraw w ramach prawa cywilnego, m.in kwestii lokalowych, prawa własności, zniesienia współwłasności.

Prawo odszkodowawcze

Konsultacje prawne oraz w razie potrzeby reprezentacja poszkodowanego w sprawie o zobowiązania do naprawy szkody.

Prawo spadkowe

Szeroko pojęta pomoc prawna w zakresie prawa spadkowego, w tym m.in. w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, o zachowek, o dział spadku.

Prawo karne i skarbowe

Obrona oskarżonego oraz reprezentacja przed sądem interesów osób pokrzywdzonych w sprawach karnych i karno-skarbowych.

Rozwody i prawo rodzinne

Prowadzenie spraw rozwodowych, o prawo do alimentów i ustalenie ich wysokości, sprawy majątkowe małżeńskie oraz kwestie związane z podziałem opieki nad dziećmi.

Prawo ubezpieczeń społecznych

Konsultacje prawne w zakresie uprawnień emerytalnych, prawa do zasiłków. Reprezentacja w postępowaniach przed ZUS.