Przejdź do treści

Dlaczego warto skorzystać z pomocy prawnika w trakcie pozasądowego załatwienia sprawy?

  Pozasądowe załatwienie sprawy

  Większość konfliktów może zostać rozwiązana przez samych zainteresowanych bez uciekania się do pomocy Sądu. Alternatywne metody rozwiązywania sporów (ang. alternative dispute resolution ADR) stawiają sobie za cel doprowadzenie stron do zawarcia ugody ustalającej ich wzajemne prawa i obowiązki.

  Najważniejszymi zaletami ADR są szybkość oraz ich niski koszt. Z tego względu w praktyce naszej Kancelarii dążymy w pierwszej kolejności do załatwiania spraw na etapie przedsądowym. Pozwala to na zaoszczędzenie pieniędzy i czasu Klientów.

  Podstawowymi formami ADR są negocjacje, mediacje oraz arbitraż. Każda z nich może być prowadzona lub wspierana przez adwokata. Prawidłowe prowadzenie negocjacji wymaga odpowiedniego przygotowania taktyki, strategii oraz alternatyw dla przygotowywanego porozumienia. W odniesieniu do mediacji prawnik może albo bezpośrednio prowadzić mediację między stronami, albo pomóc stronom w spisaniu stosownej ugody. WAŻNE! Ugoda zawarta przed mediatorem, jeżeli podlega wykonaniu w drodze egzekucji, jest zatwierdzana przez Sąd poprzez nadanie jej klauzuli wykonalności. Nieprawidłowe sformułowanie treści ugody skutkuje odmową zatwierdzenia ugody. W konsekwencji takie niezatwierdzone porozumienie nie może być wykonane w drodze egzekucji komorniczej. Innymi słowy, dobrze sformułowana ugoda, o ile została zawarta z pomocą mediatora, pozwala w ogóle uniknąć wchodzenia na drogę sądową. Rola adwokata w arbitrażu jest zbliżona do roli pełnomocnika w postępowaniu sądowym.

  Począwszy od 1 stycznia 2016 r. osoba inicjująca postępowanie sądowe musi wskazać, czy strony podjęły próbę ugodowego załatwienia sprawy, a jeśli nie, to dlaczego z nich zrezygnowano. Wnoszący pismo może podać dowolny powód. WAŻNE! Przyczyna niepodjęcia mediacji jest przedmiotem badania Sądu. Niezależnie od wyniku sprawy Sąd może obciążyć kosztami procesu stronę, której odmowa podjęcia mediacji była oczywiście nieuzasadniona.

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *