Przejdź do treści

Dlaczego warto skorzystać z pomocy prawnika w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku?

  Postępowanie i stwierdzenie nabycia spadku

  Teoretycznie tego typu sprawy wydają się najłatwiejsze do załatwienia w Sądzie. Wbrew pozorom mogą one jednak powodować wiele komplikacji.

  Pomoc prawna może przede wszystkim polegać na sporządzeniu stosownego wniosku do Sądu. Pierwszą kwestią do ustalenia jest to, czy spadkodawca pozostawił po sobie testament lub testamenty. Sporządzenie dokumentu „ostatniej woli” przez zmarłego powoduje, że prawo osób wskazanych w testamencie wyprzedza prawa osób, które dziedziczyłyby na podstawie art. 931 i nast. k.c.

  Jeżeli testamentów jest więcej niż jeden, w Sądzie należy przedstawić każdy z tych dokumentów. Sąd dokonuje wówczas otwarcia i ogłoszenia każdego z tych testamentów, a następnie w toku postępowania o stwierdzenie nabycia spadku ustala, który z tych testamentów powinien być podstawą wydania orzeczenia.

  Testator ma możliwość sporządzenia swojej ostatniej woli w różnej formie:

  1) pisemnej (testamenty halograficzne),

  2) aktu notarialnego,

  3) ustnego oświadczenia złożonego w obecności dwóch świadków wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy lub kierownika urzędu stanu cywilnego (testamenty alograficzne),

  przy czym ta trzecia forma testamentu raczej nie ma znaczenia praktycznego. Istnieje także możliwość sporządzenia testamentu szczególnego. Najpopularniejszą formą tego typu testamentu jest testament ustny, który powinien zostać sporządzony w obecności co najmniej trzech świadków i w ściśle określonych przez ustawę warunkach.

  Także na tym etapie przygotowywania sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, wskazana jest pomoc prawnika. Skuteczność czynności sporządzenia testamentu może być podważana w przypadkach wskazanych np. w art. 944, 945 § 1 k.c. Podważanie testamentu ma ten cel, że sporządzenie nowego testamentu przekreśla wydanie przez Sąd postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku na podstawie poprzedniego testamentu lub na podstawie ustawy, o ile nie ma innych testamentów. Nie ma tutaj znaczenia, że wcześniejszy testament został sporządzony w formie aktu notarialnego, natomiast późniejszy ma formę mniej oficjalną, np. pisemną. WAŻNE! Osoba, która zataiłaby przed Sądem fakt pozostawienia testamentu, może zostać uznana za niegodną dziedziczenia, czyli zostałaby wyłączona od dziedziczenia tak, jakby nie dożyła otwarcia spadku. Pomoc prawna powinna tutaj polegać w szczególności na zwalczaniu lub utrzymaniu w mocy testamentu, który jest korzystny dla reprezentowanej strony.

  Kolejnym problemem, jaki może pojawić się przy załatwianiu sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, jest ustalenie kręgu spadkobierców. WAŻNE! Nawet, gdy spadkodawca pozostawił po sobie testament (testamenty), to uczestnikami postępowania są nie tylko wszystkie osoby wskazane w testamencie (testamentach), ale także osoby, które dziedziczyłyby spadek, gdyby żaden z testamentów nie został sporządzony. Jeżeli wniosek o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu nie będzie wskazywał spadkobierców ustawowych zmarłego, Sąd i tak będzie dążył do ustalenia tych osób.

  Ustalenie kręgu spadkobierców nastręcza trudności zwłaszcza w sprawach dotyczących stwierdzenia nabycia spadku po osobach, które zmarły dawno temu. Okazuje się wówczas, że albo nie wiadomo, jakich krewnych miał zmarły, albo gdzie tych krewnych szukać. Konieczne jest wówczas poszukiwanie tych osób. Teoretycznie tego typu sprawy wydają się najłatwiejsze do załatwienia w Sądzie. Wbrew pozorom mogą one jednak powodować wiele komplikacji.

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *