Przejdź do treści

Dlaczego warto skorzystać z pomocy prawnika przy sprawach o podział spadku, majątku wspólnego małżonków oraz o zniesienie współwłasności?

  Podział spadku, majątku wspólnego małżonków oraz o zniesienie współwłasności

  Sprawy działowe mogą być załatwione przez samych zainteresowanych w drodze ADR.

  Oprócz uczestnictwa w negocjacjach (mediacjach) rola adwokata już na etapie mediacji powinna polegać także na zgłaszaniu w imieniu Klienta roszczeń z tytułu posiadania rzeczy, pożytków z rzeczy, nakładów, itd. Przedstawianie takich żądań pełni dwojaką rolę. Po pierwsze, stanowi to ochronę majątku Klienta. Po drugie, uświadamia zainteresowanym, że jak najszybsze załatwienie sprawy leży także w ich interesie. WAŻNE! Polskie prawo cywilne przewiduje trzy możliwe sposoby zniesienia współwłasności. Nie ma wśród nich wspólnej sprzedaży rzeczy i proporcjonalnego podziału ceny, choć takie rozwiązanie wydaje się optymalne wobec przedmiotów, których współwłaściciele nie chcą zatrzymać. Sąd może zarządzić jedynie licytację komorniczą za ułamkową wartość sprzedawanej rzeczy.

  Jeżeli zainteresowani dochodzą do porozumienia, pomoc adwokata sprowadza się do spisania ustaleń stron, które później powinny przybrać formę ugody.

  W przeciwnym wypadku zniesienie współwłasności (podział majątku wspólnego, dział spadku) musi odbyć się na drodze sądowej. W pierwszej kolejności zainteresowani powinni ustalić, co w ogóle powinno podlegać podziałowi. Spór może tutaj dotyczyć przykładowo tego, czy dany przedmiot został kupiony ze środków pochodzących z majątku wspólnego małżonków. Następnie strony powinny porozumieć się co do wartości poszczególnych rzeczy. Jeżeli ceny podawane przez strony będą się różnić, cenę powinien ustalić biegły odpowiedniej specjalności.

  Rolą adwokata jest także zgłaszanie roszczeń Klienta związanych z rzeczami podlegającymi podziałowi. Przykładowo, osoba korzystająca z mieszkania pozostawionego przez spadkodawcę, powinna płacić spadkobiercom wynagrodzenie z tego tytułu.

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *