Kancelaria oferuje pomoc w zakresie:
-udzielania porad prawnych;
-reprezentowania na etapie negocjacji i mediacji;
-reprezentowania w spraw sądowych;
-reprezentowania w postępowaniach administracyjnych;
-reprezentowania w postępowaniu przygotowawczym (na etapie śledztwa lub dochodzenia w postępowaniu karnym);
-przygotowywania pism procesowych (w tym pozwy, sprzeciwy, zarzuty, zawiadomienia);
-opracowywania wezwań do zapłaty.


Adwokat Grzegorz Kiryczuk ukończył studia Podyplomowe Studia Negocjacji, Mediacji oraz innych Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów prowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim. Kancelaria oferuje fachową pomoc oraz wsparcie także w trakcie rozmów ugodowych także na etapie przedsądowym.