Kancelaria oferuje usługi z zakresu:

 

- prawa cywilnego, w tym prawa lokalowego, spraw dotyczących własności oraz o zapłatę.

- prawa spadkowego, w rym stwierdzenia nabycia spadku, działu spadku, zachowków.

- prawa odszkodowawczego: reprezentacji poszkodowanego oraz zobowiązanego do naprawienia szkody.

- prawa rodzinnego: rozwodów, alimentów, kontaktów z dziećmi.

- prawa karnego: obrona oskarżonego oraz skazanego, reprezentacja pokrzywdzonego.

- prawa ubezpieczeń społecznych, w tym praw do emerytury lub renty.